HẢI ĐẶC SẢN ĐỊA PHƯƠNG

DONG CÁT: NƯỚNG/ GỎI/ BẰM XÚC BÁNH TRÁNG 850,000/ kg
MỰC MỘT NẮNG: NƯỚNG/ CHIÊN NƯỚC MẮM 590,000/ kg
MỰC TƯƠI: HẤP GỪNG HÀNH/ NƯỚNG/ CHIÊN GIÒN     
450,000/ kg
MỰC TRỨNG: NƯỚNG/ CHIÊN MẮM/ SỐT CHUA NGỌT 350,000/ kg
HÀO: ĂN SỐNG/ NƯỚNG BƠ TỎI/ ĐÚT LÒ VỚI PHÔ MAI
30,000/ con
GHẸ: HẤP/ RANG MUỐI/ RANG ME
Theo thời giá
ỐC HƯƠNG: HẤP/ SÓC TỎI/ NƯỚNG    
Theo thời giá
TÔM HÙM SỐNG: TIẾT CANH/ NƯỚNG/ CHÁO HOẶC LẨU Theo thời giá
TÔM SÚ: ĂN SỐNG/ NƯỚNG/ RANG BƠ TỎI HOẶC MUỐI
550,000/ kg
CÁ MÚ: SASHIMI/ NƯỚNG/ HẤP/ NẤU LẨU
550,000/ kg
CÁ CHÌNH: NƯỚNG/ NẤU LẨU/ UM CÀ RI 
550,000/ kg
CÁ ĐỤC HOẶC CÁ NỤC: HẤP/ NƯỚNG/ CHIÊN MẮM ME
300,000/ kg
GÀ TA: HẤP/ NẤU CHÁO HOẶC NẤU LÁ GIANG 
399,000/ con
NGHÊU HẤP SẢ QUẾ 99,000
SÒ QUÉO NƯỚNG MỠ HÀNH     
99,000
SÒ LÔNG HẤP SẢ   
99,000
SÒ LÔNG NƯỚNG MỠ HÀNH 99,000
SÒ ĐIỆP NƯỚNG MỠ HÀNH
99,000
SÒ ĐIỆP ĐÚT LÒ   
99,000
SÒ DƯƠNG NƯỚNG MỠ HÀNH   
Theo thời giá
ỐC NHUNG HẤP GỪNG SẢ
Theo thời giá

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH