MÓN KHAI VỊ - ĂN CHƠI


CHẢ CÁ PHAN THIẾT
89,000
CÁ BÒ MỘT NẮNG NƯỚNG
89,000
CÁ KÈO CHIÊN XÙ
89,000
CÁ ĐỤC CHIÊN XÙ
89,000
GỎI CÁ PHAN THIẾT
75,000     89,000
GỎI THANH LONG THỊT CUA
75,000     89,000
GỎI THANH LONG HẢI SẢN
75,000     89,000
GỎI MỰC KIỂU THÁI
75,000     89,000
GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT
75,000     89,000
GỎI XOÀI XỐI BÒ
75,000     89,000
GỎI XOÀI HẢI SẢN
75,000     89,000
CHẢ GIÒ TÔM CUA
65,000
CHẢ GIÒ VIETNAM HOME
69,000
CHẢ GIÒ TƯƠI TÔM THỊT
69,000
CÁ FI LÊ CHIÊN XÙ
79,000
MỰC CHIÊN XÙ
79,000
TÔM CHIÊN XÙ
99,000
TÔM SỐT MAYONAISE TRONG TRÁI THƠM
99,000
SẤU CHIÊN BƠ SỐT CHANH/ SẤU NƯỚNG MUỐI ỚT

115,000


THƯ VIỆN HÌNH ẢNH