MÓN NƯỚNG – LẨU


LẨU THẢ
429,000
LẨU THÁI HẢI SẢN
319,000
LẨU CÁ MÚ
550,000/ kg
LẨU GÀ TA LÁ GIANG (1/2 con)
299,000
LẨU VIETNAM HOME
349,000
LẨU GHẸ 
Theo thời giá
LẨU MỰC/ LẨU BẠCH TUỘC
299,000
LẨU CÁ DIÊU HỒNG SỐNG219,000
LẨU CÁ THÁT LÁT TƯƠI249,000
LẨU ẾCH/ CÁ KÈO LÁ GIANG
219,000
RAU THÊM/ BÚN THÊM
15,000/ dĩa


THƯ VIỆN HÌNH ẢNH