MÓN THUẦN VIỆT


CƠM NIÊU
25,000
CÀ PHÁO/ MẮM TÔM

BẦU/ ĐẬU BẮP LUỘC CHẤM CHAO
49,000
RAU THẬP CẨM LUỘC CHẤM MẮM KHO QUẸT
65,000
NGŨ QUẢ LUỘC CHẤM TRỨNG
65,000
RAU MUỐNG XÀO TỎI/ CẢI XANH XÀO TỎI
49,000
CẢI THÌA HOẶC BÓ XÔI XÀO TỎI
49,000
RAU XÀO THẬP CẨM
49,000
BÔNG CẢI XÀO TÔM MỰC
69,000
BÔNG CẢI XÀO BÒ HOẶC HEO
69,000
BÓ XÔI HOẶC CẢI THÌA XÀO THỊT BÒ
69,000
CÀ TÍM NƯỚNG MỠ HÀNH
59,000
CÀ TÍM NƯỚNG TRỘN THỊT BA RỌI
65,000
HEO XÀO CHUA NGỌT/ HEO XÀO XẢ ỚT
69,000
BA RỌI XÀO CẢI CHUA/ BA RỌI RANG CHÁY CẠNH
75,000
SƯỜN NON RAM MẶN
85,000
HEO LUỘC TÔM CHUA/ HEO LUỘC CÁ PHÁO MẮM NÊM
85,000
DỒI TRƯỜNG HẤP HÀNH CỦ
115,000
DỒI TRƯỜNG XÀO CẢI CHUA
115,000
LƯỠI HEO LUỘC
95,000
LƯỠI HEO XÀO CỦ QUẢ
850,000
CANH BẦU NẤU TÔM/ CANH MỰC NẤU MƯỚP
55,000        89,000
CANH CẢI TÔM BẰM/ CANH CẢI THỊT BẰM
55,000        89,000
CANH NGHÊU THÌ LÀ
55,000        89,000
CANH KHỔ QUA CÁ THÁT LÁT
55,000        89,000
CANH CUA RAU ĐAY/ CANH CUA NẤU RAU HOẶC MƯỚP
55,000        89,000
CANH HẸ NẤU ĐẬU HŨ, NẤM
55,000        79,000
CANH GÀ TA LÁ GIANG (500gr)
179,000
CANH CHUA CÁ BÓP/ CANH CHUA CÁ THU
89,000        135,000    
CANH CÁ BÓP HOẶC CÁ THU NẤU NGÓT
89,000        135,000    
CANH CHUA CÁ LÓC
55,000        89,000

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH