MÓN CHÍNH KHÁC


CƠM CHIÊN TRỨNG THỊT
85,000
CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU/ CƠM CHIÊN HẢI SẢN
115,000
CƠM CHIÊN CÁ MẶN/ CƠM CHIÊN THỊT CUA
115,000
CƠM CHIÊN TÔM TRONG TRÁI THƠM
85,000
CƠM CHIÊN VIETNAM HOME
115,000
CHÁO TÔM THỊT
75,000     155,000
CHÁO HÀO SỮA
89,000     199,000
CHÁO CÁ BÓP/ CHÁO HẢI SẢN
89,000     199,000
MỲ XÀO HẢI SẢN
99,000
MỲ XÀO HEO/ BÒ/ GÀ
89,000
MỲ XÀO SINGAPORE
115,000
PIZZA BACON HOẶC HAM THƠM
165,000
PIZZA NAPOLI HOẶC HẢI SẢN
165,000
MỲ Ý HẢI SẢN/ BÒ BẰM
95,000

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH