MÓN KHAI VỊ - ĂN CHƠI


CHẢ CÁ PHAN THIẾT
99,000
CÁ BÒ MỘT NẮNG NƯỚNG
99,000
CÁ KÈO CHIÊN XÙ
99,000
CÁ ĐỤC CHIÊN XÙ
99,000
GỎI CÁ PHAN THIẾT
99,000
GỎI THANH LONG THỊT CUA
99,000
GỎI THANH LONG HẢI SẢN
99,000
GỎI MỰC KIỂU THÁI
99,000
GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT
99,000
GỎI XOÀI XỐI BÒ/ CÁ KHÔ
89,000
GỎI XOÀI HẢI SẢN
99,000
NHẪN HÀNH 65,000
CHẢ GIÒ HẢI SẢN
65,000
CHẢ GIÒ TƯƠI TÔM THỊT
65,000
CÁ FI LÊ CHIÊN XÙ
95,000
MỰC CHIÊN XÙ
99,000
TÔM CHIÊN XÙ
99,000
TÔM SỐT MAYONAISE TRONG TRÁI THƠM
99,000
SẤU CHIÊN BƠ SỐT CHANH/ CÁ SẤU MINALO

115,000


THƯ VIỆN HÌNH ẢNH